Programowa konwersja wav na wma (bezstratny) w c#

Przykład zastosowania Windows Media Encoder w programie c#.
Konwertuje .wav na bezstratnte  .wma.
 
(Windows Media Encoder  – an example of use in c#. This program converts .wav into losless .wma )
 
 
 

using System;
using System.Text;
//
using WMEncoderLib;
//
using System.IO;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace Wav2Wma
{
  class Program
  {
    //
    static readonly string PROFILE_NAME = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ProgramFiles) + @"Windows Media ComponentsEncoderSettingsd6_qvbr_100_audio.prx";
    //
    static Boolean bDone;
    //
    static WMEncoder enc = null;
    static IWMEncSourceGroup srcGrp = null;
    static IWMEncSource srcAud = null;
    static IWMEncProfile2 profile2 = null;
    //static IWMEncAudienceObj audience = null;
    //
    //
    //
    static int Main(string[] args)
    {
      //
      string wavPathName = "";
      string wmaPathName = "";
      //
      bDone = false;
      //
      if (!File.Exists(PROFILE_NAME))
      {
        Console.WriteLine("{0}: ERROR - Windows Media Encoder not installed!", Path.GetFileNameWithoutExtension(Environment.GetCommandLineArgs()[0]));

        return 2;
      }
      //
      if ((args.Length < 1) || (args.Length > 2))
      {
        Usage();
        return 1;
      }
      //
      if (1 == args.Length)
      {
        wavPathName = args[0];
        wmaPathName = Path.Combine(Path.GetDirectoryName(wavPathName), Path.GetFileNameWithoutExtension(wavPathName) + ".wma");
      }
      else if (1 == args.Length)
      {
        wavPathName = args[0];
        wmaPathName = args[1];
      }
      return Do(wavPathName, wmaPathName) ? 0 : -1;
    }//Main
    //
    static void Usage()
    {
      Console.WriteLine("Usage:");
      Console.WriteLine("{0} wavPathName wmaPathName", Path.GetFileNameWithoutExtension(Environment.GetCommandLineArgs()[0]));
      Console.WriteLine("or");
      Console.WriteLine("{0} wavPathName", Path.GetFileNameWithoutExtension(Environment.GetCommandLineArgs()[0]));
    }
    //
    static bool Do(string wavPathName, string wmaPathName)
    {
      //
      bool retVal = true;
      //
      try
      {
        profile2 = new WMEncProfile2();
        enc = new WMEncoder();
        //
        profile2.LoadFromFile(PROFILE_NAME);
        profile2.ValidateMode = true;
        //
        srcGrp = enc.SourceGroupCollection.Add("SG_1");

        srcAud = srcGrp.AddSource(WMENC_SOURCE_TYPE.WMENC_AUDIO);
        srcAud.SetInput(Path.GetFullPath(wavPathName), "", "");
        //
        enc.File.LocalFileName = Path.GetFullPath(wmaPathName);
        //
        enc.DisplayInfo.Title = Path.GetFileNameWithoutExtension(wavPathName);
        //
        profile2.Validate();
        //
        srcGrp.set_Profile((IWMEncProfile)profile2);
        //
        //start event handler
        enc.OnStateChange += new _IWMEncoderEvents_OnStateChangeEventHandler(OnStateChange);
        enc.PrepareToEncode(true);
        //
        {
          ConsoleColor fg = Console.ForegroundColor;
          //
          Console.WriteLine();
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
          Console.WriteLine("Profile={0}", profile2.ProfileName);
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
          Console.WriteLine("Input= [{0}]", wavPathName);
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;
          Console.WriteLine("Output=[{0}]", wmaPathName);
          Console.WriteLine();
          //
          Console.ForegroundColor = fg;
        }
        //
        enc.Start();
        //
        do
        {
          System.Threading.Thread.Sleep(1000);
        }
        while (!bDone);
        //
        //stop event handler
        enc.OnStateChange -= new _IWMEncoderEvents_OnStateChangeEventHandler(OnStateChange);
        //
        enc.Flush(); System.Threading.Thread.Sleep(200);
        //
        enc.PrepareToEncode(false);
        enc.Stop();
        //
      }
      catch (Exception e)
      {
        ConsoleColor fg = Console.ForegroundColor;
        //
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
        Console.WriteLine("*** ERROR: {0}", e.Message);
        //
        Console.ForegroundColor = fg;
        System.Threading.Thread.Sleep(5000);
        retVal = false;
      }
      finally
      {
        if (enc != null) Marshal.ReleaseComObject(enc);
        if (srcGrp != null) Marshal.ReleaseComObject(srcGrp);
        if (srcAud != null) Marshal.ReleaseComObject(srcAud);
        if (profile2 != null) Marshal.ReleaseComObject(profile2);
        //if (audience != null) Marshal.ReleaseComObject(audience);
        //
      }
      //
      return retVal;
    }
    //
    //
    //
    static void OnStateChange(WMENC_ENCODER_STATE enumState)
    {
      switch (enumState)
      {
        case WMENC_ENCODER_STATE.WMENC_ENCODER_RUNNING:
          // TODO: Handle running state.
          Console.WriteLine("Running...");
          break;

        case WMENC_ENCODER_STATE.WMENC_ENCODER_STOPPED:
          // TODO: Handle stopped state.
          Console.WriteLine("Stopped...");
          bDone = true;
          break;

        case WMENC_ENCODER_STATE.WMENC_ENCODER_STARTING:
          // TODO: Handle starting state.
          Console.WriteLine("Starting...");
          break;

        case WMENC_ENCODER_STATE.WMENC_ENCODER_PAUSING:
          // TODO: Handle pausing state.
          Console.WriteLine("Pausing...");
          break;

        case WMENC_ENCODER_STATE.WMENC_ENCODER_STOPPING:
          // TODO: Handle stopping state.
          Console.WriteLine("Stopping...");
          break;

        case WMENC_ENCODER_STATE.WMENC_ENCODER_PAUSED:
          // TODO: Handle paused state.
          Console.WriteLine("Paused...");
          break;

        case WMENC_ENCODER_STATE.WMENC_ENCODER_END_PREPROCESS:
          // TODO: Handle end preprocess state.
          Console.WriteLine("Preprocessing...");
          break;
      }
    }
    //
    //
  }//class
}//namespace

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Komputery i Internet. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s